Постанова від 5 жовтня 2011 р. N 1031 Київ - страница 17


Алкілбензоли змішані та алкілнафталіни змішані, крім продуктів товарної позиції 2707 або 2902 згідно з УКТЗЕД

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3820 00 00

Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні суміші

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2, 3

3

2

0

0

0

3824

Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних із нею галузей промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначені

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3824 40 00 00

Добавки готові для цементів, будівельних розчинів або бетонів

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3824 60

Сорбітол, крім сорбітолу товарної підпозиції 2905 44 згідно з УКТЗЕД

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3824 71 00 00

Суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або пропану, з вмістом хлорфторвуглеводнів (CFCs), з вмістом або без вмісту гідрохлорфторвуглеводнів (HCFCs), перфторвуглеводнів (PFCs) або гідрофторвуглеводнів (HFCs)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

3824 72 00 00

Суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або пропану, з вмістом бромхлордифторметану, бромтрифторметану або дибромтетрафторетанів

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

3824 73 00 00

Суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або пропану, з вмістом гідробромфторвуглеводнів (HBFCs)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

3824 74 00 00

Суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або пропану, з вмістом гідрохлорфторвуглеводнів (HCFCs), з вмістом або без вмісту перфторвуглеводнів (PFCs) або гідрофторвуглеводнів (HFCs), але без вмісту хлорфторвуглеводнів (CFCs)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

3824 75 00 00

Суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або пропану, з вмістом тетрахлориду вуглецю

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

3824 76 00 00

Суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або пропану, з вмістом 1,1,1-трихлоретану (метилхлороформ)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

3824 77 00 00

Суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або пропану, з вмістом бромметану (метил броміду) або бромхлорметану

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

3824 78 00 00

Суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або пропану, з вмістом перфторвуглеводнів (PFCs) або гідрофторвуглеводнів (HFCs), але без вмісту хлорфторвуглеводнів (CFCs) або гідрохлорфторвуглеводнів (HCFCs)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

3824 79 00 00

Суміші з вмістом галогенованих похідних метану, етану або пропану, інші

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

3824 81 00 00

Суміші та препарати з вмістом оксирану (етиленоксиду), полібромованих біфенілів (дифенілів) (PBBs), поліхлорованих біфенілів (PCBs), поліхлорованих трифенілів (PCTs), або три(2,3-дибромпропіл)фосфату, з вмістом оксирану (етиленоксиду)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

3824 82 00 00

Суміші та препарати з вмістом оксирану (етиленоксиду), полібромованих біфенілів (дифенілів) (PBBs), поліхлорованих біфенілів (PCBs), поліхлорованих трифенілів (PCTs), або три(2,3-дибромпропіл)фосфату, з вмістом поліхлорованих біфенілів (PCBs), поліхлорованих трифенілів (PCTs) або полібромованих біфенілів (дифенілів) (PBBs)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

3824 83 00 00

Суміші та препарати з вмістом оксирану (етиленоксиду), полібромованих біфенілів (дифенілів) (PBBs), поліхлорованих біфенілів (PCBs), поліхлорованих трифенілів (PСTs), або три(2,3-дибромпропіл)фосфату, з вмістом три(2,3-дибромпропіл)фосфату

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

3824 90 70 00

Тільки препарати вогнезахисні, водонепроникні та інші подібні захисні суміші, які використовуються у будівництві, в аерозольній упаковці

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

3824 90 98 00

Продукти хімічного виробництва або суміжних виробництв

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

3825

Залишкова продукція хімічної або суміжних із нею галузей промисловості, в інших товарних позиціях УКТЗЕД не зазначена та не включена; відходи міського господарства; шлам стічних вод; інші відходи, що зазначені у примітці 6 до групи 38 згідно з УКТЗЕД

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1, 3

3

1

0

0

0

3901

Полімери етилену в первинних формах

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3902

Полімери пропілену або інших олефінів у первинних формах

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3903

Полімери стиролу у первинних формах

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3904

Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів у первинних формах

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3905

Полімери вінілацетату або інших складних вінілових ефірів у первинних формах; інші вінілові полімери у первинних формах

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3906

Акрилові полімери у первинних формах

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3907

Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) та епоксидні смоли у первинних формах; полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні поліефіри (поліестери), у первинних формах

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3907 20 29 00

Прості поліефіроспирти з гідроксильним числом більш як 100

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

3908

Поліаміди у первинних формах

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3909

Аміноальдегідні смоли, фенолоальдегідні смоли та поліуретани у первинних формах

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3910 00 00

Силікони у первинних формах

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3910 00 00

Тільки силікони у первинних формах, в аерозольній упаковці

9974551551044434.html
9974714089296664.html
9974812878310986.html
9974893006889984.html
9975050812670466.html