Мотоциклів усіх типів, марок І моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів1371-02- редакція від 23 - страница 2

_____________________
Додаток 1
до Порядку

Транспортний засіб повинен бути зареєстрований (перереєстрований) у реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції протягом 10 діб з моменту придбання

________________________________

(торговельна організація)

________________________________

___ ____________ 20__ р.

ДОВІДКА-РАХУНОК

Серія _________ № __________

Видана ____________________________________________________ про те,
                 (прізвище, ім’я, по батькові особи або найменування організації)

що йому (їй) продано і видано _______________________________________

марки ________________, двигун № ____________, шасі № _____________,

кузов № __________________________, рама №  ______________________,

свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) № _______________________

вартістю _________________________________________________________
(сума словами)

адреса ___________________________________________________________

паспорт (документ, що його замінює) серія ______________ № ___________

виданий __________________________________________________________
(ким, коли)

МП

Керівник _______________________

                  (підпис)

 

Бухгалтер ______________________

                    (підпис)

_________________________________________________________ гривень,

(сума словами)

одержані касою торговельної організації

 

 

Касир __________________________

         (підпис)

Зазначений транспортний засіб (складову частину, що має ідентифікаційні номери) одержав _____________________

(непотрібне закреслити)                                   (підпис)
___________________
Додаток 2
до Порядку


АКТ
приймання-передачі транспортного засобу

 

Ми, представники ____________________________________________
                                                    (найменування підприємства,

_________________________________________________________________

установи, організації)

і ________________________________________________________________
                                 (найменування підприємства, установи, організації)

склали цей акт про те, що здійснено приймання­-передачу транспортного
засобу ______________________ марки (моделі)_________________ двигун
№ _______________, шасі № ________________, кузов № ______________,

свідоцтво про реєстрацію (технічний паспорт) серії ______ № ___________, видане ___________________________________________________________

(ким, коли)

Здав __________________  ___________________

(підпис)                      (прізвище, ініціали)

МП

 

Прийняв ______________  ___________________

(підпис)                      (прізвище, ініціали)

МП

 

___  _______________ 20 __ р.
___________________
Додаток 3
до Порядку

АКТ № ____
приймання-передачі транспортного засобу,
переобладнаного для роботи на зрідженому
нафтовому газі

Модель транспортного засобу          до переобладнання  ________________

                                                після переобладнання ______________

Вантажопідйомність (пасажиромісткість) транспортного засобу зменшено на _________________________________________________________________
(зазначається вага вантажу (кілограмів) або кількість пасажирів (осіб)

Номер шасі (рами)

Номер кузова

 

 

Комплектація транспортного засобу з урахуванням повернутих замовникові демонтованих вузлів і комплектувальних частин відповідає акту приймання-передачі транспортного засобу на переобладнання
№ ______________ від ____ ____________ 20__ року.

Транспортний засіб укомплектований автомобільним газобалонним обладнанням відповідно до технічної документації підприємства-виробника зазначеного обладнання _________________________________________________________________

(найменування підприємства-виробника,

________________________________________________________________. позначення газобалонного обладнання)

Додаткове електрообладнання та система вентиляції блока арматури балона (за наявності) відповідає нормативним вимогам. Заправний вузол встановлений за межами пасажирського салону, багажного та вантажного відділення.

Газові балони

Газовий редуктор або редуктор-випарник (виробник, позначення)

Карбюратор-змішувач, змішувач газу (виробник, позначення) або врізка газових форсунок

позна-чення балона

місткість, літрів

завод-ський номер

до якої дати посвідчені

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________(найменування підприємства, що здійснило переобладнання транспортного засобу

_________________________________________________________________або провело перевірку відповідності нормативним вимогам,

_________________________________________________________________його місцезнаходження, реєстраційний номер свідоцтва про

_________________________________________________________________погодження конструкції транспортного засобу, номер технічних умов)

___ ____________ 20__ р.

 

МП

 

 

_______________________________   ___________   ______________________ (посада представника підприємства)       (підпис)         (прізвище та ініціали)

Транспортний засіб отримано замовником _________________________
                                                                        (для юридичних осіб —

_________________________________________________________________найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження;

_________________________________________________________________                        для фізичних осіб — прізвище, ім'я, по батькові,

_________________________________________________________________серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)

___ ____________ 20__ р.

Представник замовника _______________________________________
                                                             (для юридичних осіб —

_________________________________________________________________                     посада, підпис, прізвище; для фізичних осіб — підпис)

Станцією (пунктом) випробувань транспортних засобів, що працюють на  зрідженому нафтовому газі, ______________________________________
                                                    (назва, номер дозволу територіального органу

_________________________________________________________________ Держнаглядохоронпраці на право переосвідчення газових балонів)

проведено перевірку герметичності газобалонного обладнання транспортного засобу системним повітрям під тиском 1,6 МПа (16 кг/см2) та герметичності системи вентиляції блока арматури балона (за наявності). Запірна арматура в робочому стані (вентилі, клапани, редуктори електромагнітні, запобіжні, швидкісні клапани тощо). Запобіжний клапан відрегульовано.

Газобалонне обладнання транспортного засобу відповідає нормативним вимогам до герметичності.

___ ____________ 20__ р.

 

МП

 

 

_______________________________   ___________   ______________________
(посада представника підприємства)       (підпис)         (прізвище та ініціали)

Паливну систему транспортного засобу, що працює на зрідженому нафтовому газі, відрегульовано. Транспортний засіб придатний для експлуатації.

___ ____________ 20__ р.

 

МП

 

 

_______________________________   ___________   ______________________
(посада представника підприємства)       (підпис)         (прізвище та ініціали)

 

_________

Примітка. Акт приймання-передачі транспортного засобу подається підрозділу Державтоінспекції разом з іншими документами, що необхідні для державної реєстрації транспортних засобів, переобладнаних для роботи на зрідженому нафтовому газі.

9971308200397418.html
9971396348779484.html
9971496155335450.html
9971628720573596.html
9971716554324658.html