10. Засоби безпеки і підстави застосування зброї - Професор, д ю. н., член-кореспондент Академії правових наук України,...


^ 10. Засоби безпеки і підстави застосування зброї

10.1. До затриманих можуть бути застосовані засоби фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальна зброя для припинення фізичного опору, насильницьких дій, безчинств, протидії законним вимогам посадових осіб ПТТ, якщо інші засоби не забезпечили виконання покладених на зміну охорони обов'язків.

У разі неможливості уникнути застосування заходів впливу вони не повинні перевищувати заходи, необхідної для виконання покладених на зміну охорони ПТТ обов'язків, і мають завдавати якнайменшої шкоди здоров'ю правопорушників. У разі потреби зміна охорони ПТТ зобов'язана негайно надати допомогу потерпілим.

Застосуванню фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, якщо дозволяють обставини, мають передувати попередження про намір їх використання. Без попередження засоби фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальна зброя застосовуються, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян, посадовим особам і зміні охорони ПТТ.

10.2. Забороняється застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності і неповнолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, який загрожує життю й триманню затриманих чи інших осіб, або збройного нападу чи збройного опору.

Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обставин, що склалися, характеру правопорушення і особи правопорушника.

10.3. Усі особи, щодо яких були застосовані засоби фізичного впливу, спеціальні засоби або вогнепальна зброя, підлягають обов'язковому медичному огляду.

10.4. Про всі випадки застосування засобів фізичного впливу або спеціальних засобів, а також у випадках застосування вогнепальної зброї, негайно в письмовій формі повідомляють прокурора.


^ 11. Дії зміни охорони ПТТ у разі виникнення надзвичайних ситуацій

11.1. У разі нападу, захоплення заручників:

11.1.1. У разі нападу, захоплення утримуваними особами заручників з числа зміни охорони, вивідного та інших осіб вживають активних заходів самозахисту і подання відповідних сигналів (голосом, тривожною сигналізацією, по телефону тощо).

11.1.2. Начальник зміни охорони ПТТ після прибуття на місце події за допомогою наявних сил (чергового підрозділу) із застосуванням передбачених законом заходів безпеки та спеціальних засобів організовує припинення нападу та поміщення утримуваних осіб до камер.

11.1.3. Якщо напад набуває небезпечного характеру (нападникам вдалося відкрити інші камери, проникнути у службові кабінети, заволодіти спеціальними засобами фізичного впливу і т. ін.), то начальник зміни охорони негайно доповідає про це черговому (оперативному черговому) органу Державної прикордонної служби України, який зобов'язаний негайно доповісти про це начальнику органу Державної прикордонної служби України, оперативному черговому регіонального управління (далі – РУ) Державної прикордонної служби України, посилити зовнішню і внутрішню охорону, керувати діями наряду, враховуючи обставини, що склалися, приймати рішення про доцільність застосування спеціальних засобів і до прибуття допомоги організувати охорону території ПТТ.

11.2. У разі втечі:

11.2.1. Втечею з ПТТ, лікувального закладу тощо є самовільне, протиправне залишення утримуваною особою визначеного місця перебування.

11.2.2. Якщо втечу виявлено під час контрольного огляду камер, палат, то начальник ПТТ з'ясовує прізвища та інші дані відсутніх і доповідає про втечу начальникові органу Державної прикордонної служби України, оперативному черговому РУ Державної прикордонної служби України, інформує про це особу або орган, у провадженні яких знаходиться справа, та взаємодіючі органи. Начальник органу Державної прикордонної служби України з метою затримання втікачів за погодженням з місцевими органами влади використовує можливості телебачення і радіо.

11.2.3. Начальник штабу органу Державної прикордонної служби України оголошує збір особового складу ПТТ та чергового підрозділу і негайно організовує розшук втікачів шляхом направлення спеціальних пошукових груп у місця їх можливого перебування, орієнтує особовий склад нарядів про прикмети втікачів.

11.3. У разі пожежі:

11.3.1. Старший зміни охорони та військовослужбовці після виявлення у приміщеннях ПТТ або на його території загоряння зобов'язані негайно подати відповідний сигнал (голосом, оповіщувачем тривожної сигналізації, по телефону), а за наявності спеціального зв'язку з пожежною командою викликати її. До прибуття пожежної команди вжити заходів щодо ліквідації загоряння, використовуючи для цього наявний протипожежний інвентар та підручні засоби.

11.3.2. Черговий органу Державної прикордонної служби України викликає пожежну команду по телефону, доповідає про пожежу вищому керівництву і контролює гасіння пожежі, а також рятування людей, документів, майна і надання потерпілим медичної допомоги; якщо це можливо, то встановлює причини пожежі, посилює пропускний режим до ПТТ, куди допускається лише додатковий наряд, пожежники і медичний персонал.

11.3.3. Залежно від характеру та інтенсивності пожежі, а також обставин, що склалися, начальник ПТТ посилює внутрішні і зовнішні пости та організовує виведення з кожної камери утримуваних осіб у безпечне місце та їх охорону.

11.4. У разі смерті, самогубства і замаху на самогубство утримуваної особи старший інспектор (інспектор) негайно викликає старшого зміни охорони (чергового органу Державної прикордонної служби України), який спільно з медичним персоналом вживає заходів до надання потерпілому невідкладної медичної допомоги. При цьому утримувані особи, які перебували в одній камері з потерпілим, переводяться до інших камер.

Одночасно про подію доповідають начальникові органу Державної прикордонної служби України та оперативному черговому РУ Державної прикордонної служби України. У подальшому зміна охорони діє відповідно до вказівок старших начальників.

11.5. Про всі випадки надзвичайних подій начальник органу Державної прикордонної служби України негайно доповідає по команді і діє з урахуванням одержаних вказівок старших начальників.


^ 12. Обов'язки посадових осіб і зміни охорони щодо функціонування ПТТ,
охорони й тримання затриманих осіб

12.1. Начальник органу Державної прикордонної служби України несе персональну відповідальність за правильне використання місць тримання, організацію належної охорони, матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування затриманих осіб, дотримання законності, прав і обов'язків відповідно до законодавства України.

12.2. Начальник штабу органу Державної прикордонної служби України організовує функціонування пункту, здійснює безпосереднє керівництво охороною і конвоюванням затриманих, контроль за матеріально-побутовим забезпеченням і медичним обслуговуванням затриманих осіб та їх забезпеченням засобами внутрішнього та міжнародного зв'язку.

Він повинен:

вживати заходів для забезпечення надійної охорони затриманих, здійснювати повсякденний контроль за несенням служби особовим складом зміни охорони (наряду);

своєчасно вживати заходів для запровадження новітніх технічних засобів охорони, сигналізації та зв'язку.

12.3. Заступник начальника органу Державної прикордонної служби України по роботі з особовим складом організовує забезпечення якісного добору та професійної підготовки особового складу ПТТ; гуманного ставлення до затриманих осіб.

12.4. Начальник тилу органу Державної прикордонної служби України здійснює безпосереднє керівництво матеріально-побутовим забезпеченням і медичним обслуговуванням затриманих осіб.

Він повинен:

своєчасно вживати заходів для матеріально-побутового забезпечення і медичного обслуговування затриманих, дотримання санітарно-гігієнічних правил у місцях тримання;

здійснювати контроль за банно-пральним обслуговуванням затриманих.

12.5. Заступник з технічної частини органу Державної прикордонної служби України організовує забезпечення сигналізацією, решітками, необхідним майном та автомобільною технікою, спеціальними засобами фізичного впливу, засобами для дактилоскопії.

12.6. Начальник служби охорони здоров'я органу Державної прикордонної служби України відповідає за організацію проведення медичного огляду затриманих перед прибуттям у ПТТ та перед звільненням із нього, надання невідкладної медичної допомоги затриманим, направлення їх для подальшого лікування у лікувальні заклади МОЗ України, контроль за дотриманням санітарних норм і правил у ПТТ та проведенням поточної дезинфекції, у разі виявлення інфекційних хворих – за організацію дезінфекційних заходів за епідемічними показниками (проведення заключної дезінфекції), у разі потреби бере участь у проведенні фахівцями МОЗ України профілактичних щеплень, а також за якість харчування.

12.7. Начальник підрозділу по роботі з іноземцями (старший офіцер) штабу органу Державної прикордонної служби України відповідає за ідентифікацію, документування іноземців-правопорушників, підготовку матеріалів для передавання відповідним органам, організацію видворення у випадках, передбачених законодавством та міжнародними зобов’язаннями України, контроль за дотриманням законодавства особовим складом ПТТ та термінів тримання, організацію конвоювання затриманих осіб.

12.8. Начальник відділу дізнання та адміністративного провадження органу Державної прикордонної служби України відповідає за провадження дізнання, процесуальне супроводження питання щодо затримання, тримання та звільнення з-під варти (адміністративного тримання) правопорушників.

12.9. Начальник оперативно-розшукового підрозділу органу Державної прикордонної служби України організовує проведення фільтраційно-перевірочних заходів в інтересах охорони державного кордону.

12.10. Начальник ПТТ підпорядковується начальникові органу Державної прикордонної служби України, начальникові штабу і несе особисту відповідальність за додержання встановленого законом і цією Інструкцією порядку тримання затриманих осіб, їх матеріально-побутове забезпечення, медичне обслуговування.

Він зобов’язаний:

прийняти в місця тримання затриманих, розташувати їх по камерах, організувати їх фотографування, проведення в установленому порядку особистого обшуку й огляду речей, які є при них, забезпечувати дотримання гарантованих законом прав затриманих осіб;

організувати забезпечення затриманих належними матеріальними засобами за встановленими нормами, а також газетами та іншими друкованими виданнями;

подавати у стройову частину і продовольчу службу органу рапорт для зарахування затриманих на продовольче забезпечення (харчування) і виключення з нього;

вести особові справи (додаток 3) на затриманих осіб, зберігати документи й речі осіб, які перебувають під вартою;

приймати, обліковувати і передавати за призначенням скарги, заяви та листи затриманих осіб;

стежити за порядком у камерах, триманням і правильною експлуатацією приміщень, технічних засобів охорони, сигналізації і зв’язку, здійснювати контроль за наявністю та триманням протипожежного інвентарю;

особисто інструктувати особовий склад чергової зміни охорони (наряду);

щодня проводити огляд постів, камер, інших приміщень і території місця тримання з метою підтримання у справному стані технічних засобів охорони та обладнання;

здійснювати контроль за якістю та організацією харчування затриманих;

розробляти внутрішній розпорядок для затриманих, подавати його начальникові штабу органу Державної прикордонної служби України для затвердження і контролювати його виконання;

своєчасно доповідати начальникові органу Державної прикордонної служби України і начальникові штабу про необхідність вирішення питань ремонту місця тримання, матеріально-побутового забезпечення і медичного обслуговування затриманих осіб;

за 12 годин до закінчення строків тримання затриманих, повідомити про це особу, яка провадить дізнання, доповісти начальникові органу Державної прикордонної служби України;

у разі закінчення строку тримання, встановленого законом, і відсутності відповідного документа про звільнення затриманого, доповідати начальникові органу Державної прикордонної служби України, звільняти затриманого і повідомляти про це особу, яка проводить дізнання;

негайно доповідати начальникові органу Державної прикордонної служби України або начальникові штабу про всі події в місці тримання;

вести журнали: реєстрації прибуття і вибуття затриманих осіб (додаток 2), реєстрації заяв і скарг осіб (додаток 7), яких тримають у місцях тримання, обліку прогулянок осіб (додаток 6), яких тримають у місці тримання, журнал обліку перевірок ПТТ і СП керівництвом органів Державної прикордонної служби України та представниками прокуратури (додаток 9), журнал обліку цінностей, документів, нагород, вилучених у затриманих правопорушників (додаток 4). Усі журнали, які ведуться в ПТТ, зберігаються після їх заповнення 5 років. Кожного нового року заводяться нові журнали і розпочинається новий облік.

12.11. Лікар (фельдшер) ПТТ

Для медичного обслуговування затриманих осіб, а також контролю за санітарним станом ПТТ наказом начальника органу Державної прикордонної служби України призначається лікар зі складу служби охорони здоров’я органу Державної прикордонної служби України.

Він зобов’язаний:

проводити медичний огляд затриманого, результати огляду заносити в санітарний журнал (додаток 5), який у нього і зберігається;

перевіряти якість їжі, приготовленої для затриманих, санітарний стан приміщень їдальні ПТТ, столово-кухонного посуду та інвентарю;

контролювати проведення миття затриманих (перед поміщенням до камери, щотижня);

контролювати проведення поточної дезінфекції, дезінсекції та дератизації приміщень ПТТ, а також проводити заключну дезінфекцію;

доповідати начальнику служби охорони здоров’я органу Державної прикордонної служби України про виявлені у затриманого захворювання.

12.12. Черговий органу Державної прикордонної служби України здійснює контроль за несенням служби інспекторів з охорони затриманих осіб.

Він зобов’язаний:

знати кількість осіб, які перебувають під охороною;

особисто перевіряти не менше двох разів на добу (з них один раз уночі) несення служби зміною охорони ПТТ, про всі події доповідати начальникові органу Державної прикордонної служби України;

разом з лікарем (фельдшером) перевіряти якість їжі, приготовленої для затриманих, санітарний стан приміщень їдальні ПТТ, столово-кухонного посуду та інвентарю;

з надходженням даних про втечу або підготовку до втечі затриманих осіб, вживати заходів для їх затримання.

12.13. Старший зміни охорони ПТТ (старший інспектор) під час несення служби керується положеннями цієї Інструкції. З питань охорони та тримання затриманих осіб він підпорядковується начальнику ПТТ.

Він зобов’язаний:

під час зміни охорони (інспекторів) перевіряти за іменним списком наявність у камерах затриманих осіб, прийняти їх під охорону і про проведення зміни охорони і виявлені при цьому недоліки доповісти черговому органу Державної прикордонної служби України;

у процесі несення служби за вказівкою начальника ПТТ, а за його відсутності – заступника начальника ПТТ брати під охорону затриманих осіб на підставі відповідних розділів цієї Інструкції;

особисто проводити інструктаж зміни охорони (інспекторів) з питань охорони затриманих. Протягом доби постійно перевіряти несення служби інспекторами;

проводити видачу і приймання дозволених друкованих видань затриманим, здійснювати ретельну перевірку видань перед видачею і після повернення. Про виявлені позначки, проколи та інші умовні знаки доповідати начальнику ПТТ, а за його відсутності – черговому органу Державної прикордонної служби України;

у разі пожежі або іншого стихійного лиха в районі охоронюваного об’єкта, що загрожує життю осіб, які перебувають під охороною, вивести їх у безпечне місце, дотримуючись за можливості порядку ізоляції, організувати їх охорону;

негайно доповідати черговому органу Державної прикордонної служби України і начальнику ПТТ про всі події й ознаки, підозрілі щодо підготовки до втечі, самогубства або напад на охорону та інших осіб;

давати дозвіл на відвідування затриманих за пред’явленням належних документів.

Допуск осіб у ПТТ здійснює за відповідно оформленим разовим допуском (перепуст­кою) після пред’явлення посвідчення особи.

12.14. Інспектор під час несення служби керується вимогами цієї Інструкції. Інспектори поділяються на інспекторів внутрішньої і зовнішньої охорони.

Він зобов’язаний:

заступати на пост, перевіряти стан і справність камер та їх обладнання, засобів зв’язку і сигналізації, прийняти затриманих осіб за іменним списком, знати в обличчя тих із них, за ким потрібне посилене спостереження;

вести спостереження за особами, яких тримають під охороною, заглядаючи в оглядове вічко кожної камери не менше як через 15-20 хвилин; про зміни в поведінці затриманого, який викликає підозру, доповісти начальнику ПТТ або старшому зміни охорони;

виконувати функції вивідного;

під час виведення затриманих осіб з камер на прогулянку, санобробку, у туалет передавати їх вивідному і приймати від нього, рахуючи їх;

під час звертання затриманих осіб з проханням або заявами у розмову з ними не вступати, а викликати на пост старшого зміни охорони;

з виявленням ознак підготовки до втечі і втечі доповісти начальнику ПТТ або старшому зміни охорони і діяти за його вказівкою. З виявленням спроби суїциду, подати сигнал тривоги, дати розпорядження іншим затриманим вжити заходів для усунення зазначених дій і надати першу допомогу. За відсутності в ПТТ інших затриманих, інспектор подає сигнал тривоги і вимагає припинення дій, спрямованих на суїцидальні дії;

конвоювати за наказом начальника ПТТ або старшого зміни охорони затриманих для проведення ранкового і вечірнього туалету, справляння природних потреб, на прогулянку, для давання пояснень і на допити;

стежити, щоб затримані не спілкувалися зі сторонніми особами; роздавати їжу затриманим особам;

здійснювати безперервне спостереження за поведінкою затриманих, які перебувають поза камерою;

під час перебування затриманого у кімнаті для допиту, постійно бути біля дверей готовим виконати розпорядження особи, яка проводить дізнання;

бути присутнім під час миття затриманих та взятих під охорону однієї статі та їх медичного обслуговування лікарем органу Державної прикордонної служби України.

12.15. Військовослужбовцям, зарахованим до складу зміни охорони, не дозволяється вступати в неслужбові стосунки з особами, взятими під охорону, а також користуватися їх послугами.


^ 13. Перевірка пунктів тимчасового тримання

13.1. Право перевірки ПТТ мають:

Голова Державної прикордонної служби України та його заступники;

начальники регіональних управлінь Державної прикордонної служби України та їх заступники;

начальники органів Державної прикордонної служби України – не менше одного разу на місяць, начальники штабів – не менше двох разів на місяць та їх заступники;

інші посадові особи, уповноважені на це вищезгаданими начальниками;

прокурори, які здійснюють нагляд за додержанням законів у ПТТ органів Державної прикордонної служби України.

Про всі перевірки ПТТ(СП) посадові особи роблять запис у журналі обліку перевірок ПТТ і СП керівництвом органів Державної прикордонної служби та представниками прокуратури (додаток 9).

Відвідання і перевірки ПТТ також здійснюються уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, а інспектування – делегаціями Європейського Комітету проти тортур (далі – ЄКПТ).

13.2. У разі потреби відкрити камеру (СП) інспектор викликає начальника зміни охорони (чергового підрозділу).


^ 14. Організація пропускного режиму

14.1. Порядок пропуску, в’їзду і виїзду транспортних засобів, внесення-винесення, ввезення-вивезення матеріальних цінностей з ПТТ визначається відповідною інструкцією, затвердженою начальником органу Державної прикордонної служби України.

Вхід відвідувачів на територію і в приміщення ПТТ зі зброєю заборонено. Зброя здається на зберігання начальнику зміни охорони.

14.2. Підставою для проходу через контрольно пропускний пункт (далі – КПП) ПТТ є разовий допуск (перепустка), а для внесення-винесення матеріальних цінностей – накладна або дорожній лист для автотранспорту.

Зразки разових допусків (перепусток) до ПТТ за підписом начальника органу Державної прикордонної служби України або начальника штабу, накладних та інших документів передаються на КПП.

14.3. Медичний персонал з інших лікувальних установ у разі потреби може допускатись у ПТТ з дозволу начальника ПТТ, лікар органу Державної прикордонної служби України має право постійного входу і виходу.

14.4. Разова перепустка для відвідання ПТТ у службових справах видається начальником ПТТ з дозволу начальника штабу органу Державної прикордонної служби України.

Відвідувачів пропускають на територію ПТТ за умови пред’явлення разової перепустки і документа, який посвідчує особу.

Під час групового відвідування ПТТ разова перепустка оформляється на керівника групи із зазначенням кількості відвідувачів і додаванням поіменного списку. Відвідувачі – іноземці, які мають відповідний дозвіл, допускаються в ПТТ з дозволу начальника органу Державної прикордонної служби України у супроводі начальника ПТТ.

14.5. Завірена печаткою разова перепустка з відміткою начальника ПТТ (старшого інспектора) під час виходу відвідувача з території ПТТ вилучається начальником зміни охорони.

14.6. Усі сторонні особи, які відвідують ПТТ органу Державної прикордонної служби України, повинні перед входом на територію ПТТ здати засоби мобільного, стільникового зв’язку, технічні засоби аудіо-, відеодокументування тощо. Зазначені предмети тимчасово зберігаються у спеціальній шафі, яка закривається, ключі від неї видаються власнику предметів.

Фото-, відеозйомку, роботу працівників засобів масової інформації в ПТТ органів Державної прикордонної служби України дозволяє тільки начальник органу Державної прикордонної служби України.

14.7. Побачення із затриманою особою проводяться тільки з дозволу посадової особи (дізнавача, слідчого, судді, прокурора), за якою закріплена затримана особа, у дні і години, визначені внутрішнім розпорядком, а також з урахуванням психічного стану затриманої особи і за наявності спеціально обладнаного приміщення.

14.8. Під час виявлення у затриманої особи, відвідувачів, інших осіб записок, листів тощо, які можуть негативно вплинути на хід дізнання або експертизи і становлять оперативний інтерес, вони вилучаються. Про це негайно повідомляється посадова особа, яка проводить дізнання по справі, та начальник органу Державної прикордонної служби України, а у разі потреби – прокурор.

14.9. Генеральний консул, консул, віце-консул і консульський агент дипломатичних представництв закордонних держав, а також співробітники УВКБ ООН мають право на короткострокові побачення із затриманими громадянами своїх держав з дозволу особи, яка проводить дізнання.

14.10. Телефонні розмови затриманим надаються за наявності технічних можливостей установи за рахунок затриманого. Факт надання розмови реєструється у журналі реєстрації телефонних розмов затриманих (додаток 10).

14.11. За усною або письмовою заявою затриманого або за заявою його близьких родичів або представників громадських організацій затриманому може надаватися побачення з адвокатом або іншими фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги. На бажання затриманого або адвоката, або фахівця у галузі права побачення проводяться віч-на-віч у кімнаті для короткострокових побачень із забезпеченням їх безпеки.

Побачення проводяться тільки від підйому до відбою.

14.12. У разі епідемії, стихійного лиха або інших надзвичайних обставин, що перешкоджають нормальній діяльності ПТТ, побачення можуть бути тимчасово відмінені.


^ 15. Внутрішній розпорядок у ПТТ

15.1. У кожному пункті організовується суворо регламентований внутрішній розпорядок з урахуванням особливостей роботи з відповідним складом затриманих, оперативної обстановки, пори року, місцевих умов та інших конкретних обставин.

15.2. Внутрішній розпорядок визначає час підйому, туалету, фізичної зарядки, уживання їжі, внутрішню роботу із затриманими, виховні заходи тощо. При цьому передбачається безперервний восьмигодинний сон.

Не менше одного разу на тиждень у неробочий час організовуються перевірки-огляди приміщень, де утримуються правопорушники, зовнішнього вигляду та стану одягу і взуття затриманих.

15.3. Внутрішній розпорядок розробляється начальником пункту тимчасового тримання, затверджується наказом начальника органу Державної прикордонної служби України та доводиться до загального відома затриманих під час їх прибуття в ПТТ.


^ 16. Порядок уживання затриманими їжі

16.1. Приймання затриманими їжі проводиться в камерах у встановлений внутрішнім розпорядком дня час. Проміжки часу між сніданком та обідом, обідом і вечерею не повинні перевищувати 6 годин.

Роздавання їжі здійснюється інспектором вільної зміни через кватирки у дверях камер (спеціальних приміщень) без відчинення дверей.

16.2. З метою підтримання належного порядку в приміщенні під час приймання їжі затриманими перебувають військовослужбовці зміни охорони ПТТ (інспектори).

16.3. У разі відмови особи, яка тримається у ПТТ, від уживання їжі, начальник ПТТ або особа, що виконує його обов’язки, після встановлення факту повинен протягом доби особисто провести з нею бесіду з метою з’ясування причин такого вчинку, доповісти про це по команді та прокурору, а в разі обґрунтованості цих причин уживати негайних заходів щодо задоволення законних вимог.

Якщо буде визнано, що вимоги особи, яка відмовляється від уживання їжі, є безпідставними, то про це складається акт, у якому під розписку їй даються відповідні пояснення про безпідставність вимог та згубність голодування для здоров’я та можливість примусового годування.

16.4. Протягом доби після фактичної відмови особи вживати їжу на підставі мотивованого рішення начальника установи або особи, що виконує його обов’язки, вона переводиться в окреме приміщення, де тримається на загальних підставах, ізольовано від інших і перебуває під посиленим наглядом.

Неповнолітніх, вагітних жінок та хворих на активний туберкульоз з числа голодуючих тримають ізольовано від інших у спеціально відведених приміщеннях на загальних підставах.

16.5. У передбачений внутрішнім розпорядком час голодуючому доставляються сніданок, обід та вечеря за встановленою нормою. У разі відмови через дві години їжу забирають, про що робиться відмітка в картці обліку доставлення їжі голодуючому (додаток 11).

16.6. У строк, визначений начальником органу Державної прикордонної служби України, з урахуванням конкретних обставин (але не більше трьох діб з моменту фактичної відмови від уживання їжі) особа підлягає обов’язковому лікарському огляду, під час якого лікар пояснює шкоду голодування для організму.

Амбулаторне лікування та невідкладна медична допомога такій особі надаються у приміщенні, де вона утримується, якщо немає потреби в стаціонарному лікуванні. Санітарну обробку вона проходить окремо від інших.

16.7. Звільнення голодуючого від внутрішньої роботи та інших обов’язків, що передбачені умовами режиму тримання в установах, можливе лише на підставі медичних показань. За відсутності таких показань на цю особу в повній мірі поширюються передбачені законодавством засоби дисциплінарного впливу.

16.8. У разі, коли відмова від уживання їжі не є наслідком захворювання, представники керівництва органів Державної прикордонної служби України, з метою схилення голодуючого до відмови від цих дій, систематично проводять роз’яснювальну роботу про згубність голодування для організму.

16.9. Конвоювання цієї категорії осіб в інші установи, а також у суд здійснюється в установленому порядку.

За наявності медичних показань конвоювання здійснюється в супроводі медичного працівника органу Державної прикордонної служби України. Про відмову затриманого від уживання їжі оформляється довідка, яка підписується начальником ПТТ, медичним працівником органу Державної прикордонної служби України та зберігається в особовій справі (додаток 3) затриманого.

Якщо подальша відмова від приймання їжі під час конвоювання буде загрожувати життю та здоров’ю такої особи, то за письмовим висновком медичного працівника, що супроводжує її, вона повинна бути поміщена в установленому порядку в найближчий лікувальний заклад органів охорони здоров’я. Нетранспортабельні голодуючі конвоюванню не підлягають.

16.10. Примусове годування голодуючого є крайнім заходом для збереження його життя і застосовується тільки у разі, коли роз’яснювальна робота та інші заходи впливу на нього залишаються безрезультатними, а подальше голодування загрожує життю.

Рішення про початок примусового годування приймає начальник органу Державної прикордонної служби України або особа, що виконує його обов’язки, на підставі письмового висновку комісії лікарів про значне погіршення стану здоров’я голодуючого та виникнення загрози його смерті. Термін проведення комісією огляду визначає лікар, який здійснює нагляд за голодуючим.

Про прийняте рішення повідомляють прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження у кримінальних справах.

Періодичність примусового годування визначається лікарем залежно від загального стану здоров’я особи, яка відмовляється від уживання їжі.


^ 17. Прикінцеві положення

17.1. ПТТ організовуються і ліквідовуються Адміністрацією Державної прикордонної служби України.

17.2. Штат ПТТ установлюється і змінюється Адміністрацією Державної прикордонної служби України за поданням з регіонального управління та начальників органів Державної прикордонної служби України центрального підпорядкування, як правило, один раз на рік.


^ Начальник відділу по роботі з іноземцями

Департаменту охорони державного кордону

Адміністрації Державної прикордонної служби України

полковник В.Ю. Тунік


Додаток 1 до пункту 2.6 Інструкції


Інв. № _________

Строк зберігання

________________

ЖУРНАЛ

обліку службових ключів у ПТТ (СП)

____________________________________________________

(назва органу Державної прикордонної служби України)


Том № ________________________

Розпочато «___» ______ 200__ р.

Закінчено «___» ______ 200__ р.

На ___________________ аркушах.

@@

1. Облік ключів


№ з/п

Від яких дверей приміщення ключі

Номер ключа

Кількість екземплярів
ключів

Дата перевірки наявності ключів, прізвище і підпис перевіряльника

1

2

3

4

5


Пояснення до форми: Усі екземпляри наявних ключів обліковуються під одним номером у 1 розділі. Видача ключів здійснюється тільки начальником ПТТ (черговим по органу Держприкордонслужби). Наявність ключів перевіряється начальником штабу органу Держприкордонслужби або його заступником один раз на місяць.

@@


2. Облік видачі ключів


№ з/п

Номер ключа

Дата і кому виданий ключ

Розписка про одержання ключів і дата

Розписка про приймання ключів
і дата

1

2

3

4

5^ Начальник відділу по роботі з іноземцями

Департаменту охорони державного кордону

Адміністрації Державної прикордонної служби України

полковник В.Ю. Тунік

@@


Додаток 2 до пунктів 3.4, 12.10 Інструкції


Інв. № _________

Строк зберігання

_______________

ЖУРНАЛ

реєстрації прибуття і вибуття затриманих осіб

________________________________________________________

(назва органу Державної прикордонної служби України, підрозділу)


Том № ________________________

Розпочато «___» ______ 200__ р.

Закінчено «___» ______ 200__ р.

На ___________________ аркушах.

Журнал у _______________ томах.
№ з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові, число,
місяць і рік народження

Громадянство

Дата і час затримання, стислий зміст
правопорушення

Ким складено
протокол затримання,
хто провадить дізнання

Термін тримання, коли і ким встановленний (санкціонований)

Дата і час поміщення в ПТТ, номер особової справи

Підстава для звільнення, дата і час звільнення

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9Додаток 3 до пунктів 3.5.1, 9.3, 12.10, 16.9 Інструкції


Інв. № _________

Строк зберігання

_______________

@@


ОСОБОВА СПРАВА № ___________

особи, яка утримується у пункті тимчасового тримання

____________________________________________________

(назва органу Державної прикордонної служби України)


Розпочата «___» ______ 200__ р.

Закінчена «___» ______ 200__ р.

На ___________________ аркушах.

@@

Зміст особової справи:

1. Протокол адміністративного затримання (копія).

2. Протокол особистого обшуку.

3. Протокол особистого огляду, огляду речей і вилучення речей і документів.

4. Анкета затриманого.

5. Дактилокарта.

@@

Анкета затриманого


Питання

Відповіді

1. Прізвище, ім’я, по батькові
2. Якщо змінював прізвище, ім’я, по батькові, коли, де і з якої причини
3. Рік, число, місяць і місце народження
4. Громадянство
5. Національність
6. Постійне місце проживання (точна адреса)
7. Освіта загальна і спеціальна (який навчальний заклад і коли закінчив)
8. Професія, спеціальність
9. Сімейний стан
10. Місце роботи або рід занять перед взяттям під варту. Якщо не працював, коли і з якої роботи звільнений
11. Чи має урядові нагороди (які і коли нагороджений)
12. Відношення до військової служби, військове звання
13. Чи притягався до кримінальної відповідальності (ким, коли і за що був засуджений)

14.Відомості про близьких родичів


Ступінь
споріднення

Прізвище, ім’я,
по батькові, рік і місце народження

Місце проживання

Місце роботи
і посада

Батько

Мати

Дружина

Діти

Брати

Сестри

Місце
для розпізнавального фотознімка 6 x 9
затриманого
(анфас, профіль)

____________________________________

(особистий підпис взятого під варту)


Додаток 4 до пунктів 3.7.3, 12.10 Інструкції


Інв. № _________

Строк зберігання

_______________

@@

ЖУРНАЛ № ____________

обліку цінностей, документів, нагород, вилучених у затриманих правопорушників

____________________________________________________

(назва органу Державної прикордонної служби України)

Том № ________________________

Розпочато «___» ______ 200__ р.

Закінчено «___» ______ 200__ р.

На ___________________ аркушах.

@@

Облік цінностей, документів, нагород, вилучених у затриманих правопорушників


№ з/п

Прізвище та ініціали затриманого

Перелік зданого на зберігання

Підпис особи, яка приймає цінності на зберігання

Підпис особи, яка отримала цінності після зберігання

1

2

3

4

5

Додаток 5 до пунктів 3.7, 3.10.6, 6.3, 12.11 Інструкції


Інв. № _________

Строк зберігання _______________


Санітарний журнал ПТТ (СП)

____________________________________________________

(назва органу Державної прикордонної служби України)

Том № ________________________

Розпочато «___» ______ 200__ р.

Закінчено «___» ______ 200__ р.

На ___________________ аркушах

@@

Розділ I

Санітарний стан об’єкта


Дата

Що оглянуто і результати огляду

Зауваження і пропозиції

Вжиті заходи

1

2

3

4


Розділ II

Облік санітарної обробки затриманих і взятих під варту


Дата

Час санобробки (год. хв.)

Прізвища затриманих, які пройшли санітарну обробку (причина)

Прізвища вартових, які оглядали санпропускник і здійснювали спостереження за затриманими під час миття

початок

кінець

1

2

3

4

5


Розділ III

Облік проведення медичного огляду затриманих і взятих під варту


Дата, час

Прізвище та ім’я затриманого

Результати огляду

Прізвище і підпис медичного працівника, який проводив огляд

1

2

3

4


Розділ IV

Облік випадків надання медичної допомоги затриманим і взятим під варту


Дата, час

Прізвище та ім’я затриманого

Діагноз і
рекомендації

Прізвище і підпис медичного працівника, який проводив огляд

Результати реалізації рекомендацій (виконані лікарські призначення, поміщення у медичний заклад Державної прикордонної служби України, МОЗ України тощо)

1

2

3

4

5Додаток 6 до пунктів 3.11.3, 12.10 Інструкції


Інв. № _________

Строк зберігання

______________


ЖУРНАЛ

обліку прогулянок осіб, яких тримають у ПТТ (СП)

_________________________________________________________

(назва органу Державної прикордонної служби України, підрозділу)


Том № ________________________

Розпочато «___» ______ 200__ р.

Закінчено «___» ______ 200__ р.

На ___________________ аркушах.


Дата

Кількість утримуваних осіб

Прізвища затриманих, які виводились на прогулянку

Час
прогулянки

Прізвища
затриманих, які не були на прогулянці і з якої причини

Прізвища інспекторів, які здійснювали огляд прогулянкового майданчика та спостереження
під час прогулянки

початок

кінець

1

2

3

4

5

6

7

Додаток 7 до пунктів 7.5, 12.10 Інструкції


Інв. № _________

Строк зберігання

_______________

ЖУРНАЛ

реєстрації заяв і скарг осіб, яких тримають у ПТТ (СП)

_________________________________________________________

(назва органу Державної прикордонної служби України, підрозділу)

Том № _____________________

Розпочато «___» ______ 200__ р.

Закінчено «___» ______ 200__ р.

На ___________________ аркушах.


№ з/п

Прізвище, ім’я особи, яка пода заяву, скаргу

Дата і час подання заяви, скарги

Кому
адресована скарга, заява

Стислий зміст скарги, заяви (крім адресованих прокурору у закритому вигляді)

Коли і кому надіслана (вих. № і дата)

Результати розгляду і дата оголошення затриманому

Місце зберігання скарги, заяви (№ справи, стор. справи)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9Додаток 8 до пункту 9.3 Інструкції


Начальнику ________________________________________________________________________________

(назва органу Державної прикордонної служби України)

__________________________________________________________________________________________

(звання, прізвище, ініціали)


9959796668469700.html
9959905362994086.html
9960011027502656.html
9960085794347898.html
9960159851590706.html