Заходи щодо розвитку та підтримки малого підприємництва в м. Дружківка на 2012 рік

Заходи щодо розвитку та підтримки малого підприємництва в м. Дружківка на 2012 рік


№ з/п Заходи Термін виконання Виконавці Очікуваний результат


1.
Реалізація державної регуляторної політики на основі активізації взаємодії бізнесу, органів влади і громади
Протягом року Голова координаційної ради з питань розвитку підприємництва і реалізації державної регуляторної політики у м. Дружківка, управління міської ради і відділи виконкому міської ради Впорядкування нормативного регулювання| підприємницької| діяльності, вдосконалення регуляторної середи|середовища| для розвитку МСБ |


2.
Вдосконалення системи адміністративного регулювання підприємницької діяльності
Протягом року
Державний адміністратор ЄДЦ у м. Дружківка, ДПІ в м. Дружківка, сектор з питань організації торгівлі, сфери послуг та питань захисту прав споживачів відділу економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку виконкому міської ради
Скорочення терміну отримання документів на започаткування та припинення підприємницької діяльності, спрощення процедури отримання суб’єктами підприємницької діяльності документів дозвільного характеру


3.
Забезпечення прозорості діяльності

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування |самоврядування|

відносно суб’єктів підприємництва
Протягом року
Управління міської ради і відділи виконкому міської ради, Державний адміністратор ЄДЦ у м. Дружківка, відділ Держкомзему у м. Дружківка
Підвищення ролі громадськості у процесі прийняття органами влади рішень щодо розвитку підприємництва


4.
Підвищення ефективності взаємодії бізнесу і громади для посилення інвестиційної привабливості територій
Протягом року Виконком міської ради, сектор з питань організації торгівлі, сфери послуг та питань захисту прав споживачів відділу економічного аналізу, прогнозування та соціального розвитку виконкому міської ради Створення сприятливих умов для розширення інфраструктури, залучення коштів в економіку міста


5.
Розвиток форм і створення|створіння| дієвого|дійового| механізму партнерства влади, бізнесу і громадськості на місцевому рівні
Протягом року Управління міської ради і відділи виконкому міської ради, відділ Держкомзему в м. Дружківка Створення прийнятних організаційно-економічних умов та забезпечення ресурсної підтримки для сталої діяльності малих підприємств


6.
Сприяння громадському визнанню ролі підприємництва у соціально-економічному розвитку міста і підвищення соціальної відповідальності підприємців
Протягом року
Міський центр зайнятості, Державна податкова інспекція в м. Дружківка, Управління міської ради і відділи виконкому міської ради, ПФУ у м. Дружківка
Підвищення соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва і визнанню їх ролі у соціально-економічному розвитку міста суспільством


7.
Створення|створіння| дієвої|дійової| і прозорої системи захисту інтересів підприємництва

у місцевих органах влади
Протягом року ДПІ у м. Дружківка Обізнаність МСБ щодо законодавчих і нормативних вимог до започаткування та ведення підприємницької діяльності


8. Популяризація позитивних прикладів і досвіду успішних підприємців з метою підвищення іміджу бізнесу Протягом року
Виконком міської ради, ДПІ в м. Дружківка
Визнання і підвищення ролі підприємництва у соціально-економічному розвитку міста


9.
Підготовка інфраструктури і кадрів сфери обслуговування до проведення Євро-2012
Протягом року Управління міської ради і відділи виконкому міської ради Залучення СМП до інвестиційної діяльності, розширення інфраструктури підтримки підприємництва


10.
Забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для сфери малого підприємництва
Протягом року
Міський центр зайнятості
Покращення якості кадрів, які працюють у сфері підприємницької діяльності


11.
Підвищення рівня соціального захисту працівників малого бізнесу та збереження кадрового потенціалу
Протягом року
Міський центр зайнятості, УПСЗН Дружківської міської ради, ДПІ у м. Дружківка
Збільшення кількості працівників, які працюють у сфері підприємницької діяльності


12.
Створення|створіння| стимулів|стимул-реакцій| для притоку|припливу| інвестицій в інноваційну діяльність суб`єктів малого підприємництва

Протягом року
Відділ містобудування і архітектури виконкому міської ради
Створення системи активізації інвестиційно-інноваційної діяльності МСБ9946392103961616.html
9946507258517634.html
9946603935889395.html
9946737474737271.html
9946785083953240.html